FANDOM


Ing. Arch. Karel Řehoř se narodil na Východní Moravě, kde získal maturitu. Vysokou školu studoval v Shoreline kde bydlí doposud. Po studiu pracoval jako architekt. Díky naspořeným penězům a kvalitnímu start-upu rozjel svou vlastní firmu RelKA Builds s.r.o. Žije se svým bratrem Danielem. Byl zvolen za starostu Shoreline.

Karel Řehoř

Vzhled:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.