FANDOM


Spolešnost zybývající se návrhem a stavbou pozemních staveb, převážně rodinných domů a bungalovů. Zakladatelem a majitelem je Ing. Arch. Karel Řehoř .

0142019143231

Logo společnosti

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.